دکتر بهنام محقق

کاتالیزوری رشد و موفقیت با دکتر بهنام محقق

بنیاد کاتالیزوری رشد ایران با سابقه بیش از ۱۵ سال تجربه به عنوان یک موسسه آموزشی فعالیت خـود را از سـال ۱۳۸۵ آغـاز نمـود. این مجـموعه با محـوریـت دکتـر بهنـام محقـق، دارای مـدرک دکتری جامعه‌شناسی، روانشناسی و مدیریت و تکیه بر دانش فنی و مهارت اعضای تیم خود، خدمات گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور، به مشتریان خود ارائه کرده است. این گروه، با ارائه مفهومی نو در کوچینگ، تحت عنوان کاتالیزوری حرفه‌ای، با تکیه بر سه دانش جامعه‌شناسی، روانشناسی و مدیریت، سعی در بررسی مشکل و ارائه راه‌حل متناسب با آن را دارد.

انتشارات

دکتر بهنام محقق در بنیاد کاتالیزوری رشد ایران، به صورت کاملاً علمی، عملی و کاربردی به ارائه راهکارهایی در جهت افزایش بهره‌وری و توسعه همه جانبه شما پرداخته است ...

انتشارات

دکتر بهنام محقق در بنیاد کاتالیزوری رشد ایران، به صورت کاملاً علمی، عملی و کاربردی به ارائه راهکارهایی در جهت افزایش بهره‌وری و توسعه همه جانبه شما پرداخته است ...

تازه ترین کتاب ها

دوره‌های آموزشی

بنیاد کاتالیزوری رشد ایران با سال ها تجربه ارائه خدمات آموزشی با مراکز آموزشی زبان انگليسی، خانه های فرهنگ و فرهنگسراها همراه بوده است.

دوره‌های آموزشی

بنیاد کاتالیزوری رشد ایران با سال ها تجربه ارائه خدمات آموزشی با مراکز آموزشی زبان انگليسی، خانه های فرهنگ و فرهنگسراها همراه بوده است.

دوره های آموزشی

رشد و موفقیت در بنیاد کاتالیزوری رشد ایران

ما در بنیاد کاتالیزوری رشد ایران، با بنیان‌گذاری مفهومی نو تحت عنوان کاتالیزوری رشد و موفقیت، به ارائه راهکارهای علمی و عملی در جهت توسعه همه‌جانبه شما پرداخته و قدم به قدم در راه رسیدن به نسخه‌ی بهتری از خودتان همراهتان خواهیم بود.

نمونه 2 - قسمت تکمیل فرم
سبد خرید

کارگاه فروش (رایگان)

کارگاه فروش (ثبت نامی)

استعدادیابی (رایگان)