کارگاه شخصیت شناسی
کارگاه شخصیت شناسی
سپتامبر 3, 2019

کارگاه استعدادیابی

معرفی دوره

در کارگاه های استعدادیابی گروه آموزشی دکتر محقق، استعدادهای ذاتی افراد به صورت دقیق و با انجام فعالیت های عملی در کنار فعالیت های ذهنی مورد موشکافی قرار گرفته و افراد با آشنایی کامل از این استعدادها مواجه می شوند.
در این کارگاه ها علاوه بر آشنایی با استعدادهای ذاتی، به معرفی دقیق ویژگی های هر استعداد، استعدادهای ذاتی اصلی و فرعی (استعدادهای ذاتی فرعی قابل رشد و ارتقا هستند) پرداخته و مشاغل و رشته های مرتبط با هر استعداد نیز توضیح داده می شوند.

شرایط شرکت در این دوره:

این کارگاه ها بصورت جداگانه برای گروه های سنی خردسالان (6-4 سال)، کودکان (9-6 سال) نوجوانان گروه اول (12-9سال)، نوجوانان گروه دوم (16-13 سال) و بزرگسالان (بالای 16 سال) برگزار می گردد.در چنین شرایطی هر فردی در هر سنی می تواند در این کارگاه ها شرکت داشته باشد.

نحوه ثبت نام:

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره فوق کافیست تا نام و نام خانوادگی خود را به شماره 09999802868 پیامک کنید.