آموزش و دانلود فایل ها

 

فایل ها را می توانید از لینک های زیر دانلود کنید.

 

مجموعه آیکون ها

قالب کاور هایلایت

قالب محتوای پست

قالب کاور پست بخش اول
قالب کاور پست بخش دوم
قالب کاور پست بخش سوم
قالب کاور پست بخش چهارم
قالب کاور پست بخش پنجم

قالب پست بخش اول
قالب پست بخش دوم
قالب پست بخش سوم
قالب پست بخش چهارم
قالب پست بخش پنجم

قالب استوری بخش اول
قالب استوری بخش دوم
قالب استوری بخش سوم
قالب استوری بخش چهارم
قالب استوری بخش پنجم

 

فایل ها را می توانید از لینک های زیر دانلود کنید.

 

سبد خرید

کارگاه فروش (رایگان)

کارگاه فروش (ثبت نامی)

استعدادیابی (رایگان)