کارگاه شخصیت شناسی
کارگاه شخصیت شناسی
سپتامبر 3, 2019
کارگاه واکسن فقر و آمپول دلار
کارگاه واکسن فقر-آمپول دلار
سپتامبر 5, 2019

مکالمه زبان انگلیسی در 3 ماه

معرفی دوره:

شیوه آموزش در دوره های فشرده مکالمه زبان انگلیسی در 3 ماه به شیوه ی منحصر به فرد و هر جلسه کلاس در 3 بخش آموزش گرامر به زبان فارسی، آموزش لغات و عبارات در قالب داستان های موضوعی و بحث های مستقیم گروهی برگزار می گردد.
در بخش اول این کلاسها، زبان آموزان یکبار برای همیشه روی نکات گرامری که برای مکالمات خود نیازمند آنها هستند مسلط می گردند.
در بخش دوم کلاسها، عبارات و کلمات مورد نیاز در مکالمات به صورت داستان به زبان آموزان آموزش داده می شود و فراموشی این عبارات به حداقل می رسد. ضمناً به دلیل یادگیری عبارات در قالب داستان، سهولت بازیابی عبارات بسیار افزایش می یابد.
در بخش سوم کلاسها، زبان آموزان در رابطه با موضوعات اصلی روزمره و اجتماعی همه روزه به بحث انگلیسی می پردازند و با ارائه نظر و استفاده عبارات آموزش داده شده به رشد مکالمه خود می پردازند.

شرایط شرکت در این دوره:

تمامی افرادی که بالای سن 16 سالگی هستند و آشنایی حداقلی (تسلط بر حروف نویسی و خواندن و آشنایی مقدماتی با کلمات ابتدایی و معنای آن ها مثل کلمات I,You,Help,Goو ... که در دوران راهنمایی آموخته اند) بر زبان انگلیسی دارند می توانند در دوره های 3 ماهه شرکت کنند.