رویداد بزرگ
درآمد دوبرابری

فقط در تهران

۱۹ و ۲۰ مرداد

آموزش روش های کسب درآمد دوبرابر دلاری و ریالی

 

  • ارائه تکنیک ها و رازهای فروش خدمات و محصول دلاری و ریالی
  • روش انحصاری MBM
  • تضمین کسب درآمد دوبرابری

جهت ثبت نام و رزرو رایگان صندلی، فرم را تکمیل نمایید.

سبد خرید

کارگاه فروش (رایگان)

کارگاه فروش (ثبت نامی)

استعدادیابی (رایگان)