گروه آموزشي دکتر محقق با سالها تجربه ارائه خدمات آموزشي در سطوح نظري و تجربي که ابتداي فعاليت حرفه اي آن ها از سال 1383 و با مراکز آموزشي زبان انگليسي و سپس خانه هاي فرهنگ و فرهنگسراها همراه بوده است افتخار دارد در حوزه هاي زبان انگليسي (آموزش مکالمه زبان انگليسي، توليد کتب و محصولات آموزشي و آموزش هاي تخصصي آزمون هاي بين المللي تافل و آيلتس) روان شناسي (شخصيت شناسي و رفع نواقص شخصيتي افراد و گروه ها، استعداديابي گروه هاي سني خردسالان، کودکان، نوجوانان و بزرگسالان و مشاوره فردي و گروهي، دوره هاي فرزند پروري) جامعه شناسي کاربردي (پيدا کردن نقاط اتصال جامعه،صنعت هاي اجتماعي و علل ريشه هاي مسائل اجتماعي) و مديريت و روان شناسي موفقيت (ترجمه کتب نويسندگان بزرگ موفقيت در دنيا، برگزاري دوره ها و سمينار هاي موفقيت و مديريت مراکز مختلف) را به مخاطبان اين سايت ارائه نمايد.
فعاليت هاي عمده اين گروه را مي توان به آموزش ،تحقيق و برگزاري دوره هاي عملي و ارائه سمينارهاي مختلف دسته بندي کرد. در مقايسه با ديگر گروه هاي آموزشي، مي بايست توجه کردکه اين گروه قابليت ترکيب علوم مرتبط با مديريت و روان شناسي موفقيت با ساير رشته هاي نامبرده (جامعه شناسي، روان شناسي و زبان انگليسي) را داشته و تفاوت در توليد محتوا را فراهم آورده است.


ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید